Zvia Nahor//צביה נהור

Zvia Nahor,צביה נהור,art, ink art,israeli art, tlv art, installation, tel aviv, israel,אומנות,ישראל,תל אביב,img,jpeg
Zvia Nahor,צביה נהור,art, ink art,israeli art, tlv art, installation, tel aviv, israel,אומנות,ישראל,תל אביב,img,jpeg
Zvia Nahor,צביה נהור,art, ink art,israeli art, tlv art, installation, tel aviv, israel,אומנות,ישראל,תל אביב,img,jpeg
Zvia Nahor,צביה נהור,art, ink art,israeli art, tlv art, installation, tel aviv, israel,אומנות,ישראל,תל אביב,img,jpeg

בעשור האחרון צביה מתרגלת את אומנות הציור הקליגראפי ואמנות התנועה -Qi Kong.

שתיהן תורות מהמזרח אך היא חיה אותן במערב .

שתי האומנויות שלובות ומעצימות זו את זו בדרך תרגול הקליגראפיה.

הקליגראפיה באה לידי ביטוי באומנות שלה בעוצמות המשתנות של משיכות המכחול ויצירת גוונים משחור הדיו.

Qi Kong ,מתאפיין בחזרה המדיטטיבית של תנועות הגוף. כמוה גם החזרתיות של תנועות המכחול בקליגראפיה היפנית .

הסמנייה הקליגראפית (Kanji) היא קו, כתם ופילוסופיית חיים. החיבור הייחודי של הסימניות להרכבת מושגים מופשטים מאפשרים להעמיק את הבנתם בחיי היומיום.

הפילוסופיה , המדיטציה והאמנות שבקליגרפיה, היו לצביה  כוח הריפוי בטלטלות והשמחות בדרך חייה בעשר השנים החולפות. 

zvianahor@gmail.com

Instagram

בשביל המרץ 4, קומה 3

©2020 by Jessica Moritz

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook
  • Google Places - Black Circle

קרית המלאכה, תל אביב, ישראל