Yuval Kedar//יובל קדר 

   Yuval Kedar ,יובל קדר , painter, israeli art, israeli artist, oil painting, realism,ציור,אמנות,
   Yuval Kedar ,יובל קדר , painter, israeli art, israeli artist, oil painting, realism,ציור,אמנות,

הטבע, על שלל אורותיו וצלליו, פרחיו וענפיו,הוא הסביבה שבה מתרחשות לעיתים קרובות עלילותציוריי.הטבע הכאוטי המופיע כקומפוזיציה חופשית, הוא האנטיתזה לשלמת הבטון והמלט האופפת את חיי,בעיר, בסטודיו ובזיכרונותיי.אל הטבע הזה יוצאים מושאי הציור בכדי לחקור, להתרווח ולעשות מעשים

yuvalkedar1@walla.co.il

Facebook Page

shvil Hatnufa 3, second Floor

©2020 by Jessica Moritz

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook
  • Google Places - Black Circle

קרית המלאכה, תל אביב, ישראל