Tirtza Freund // תרצה פרוינד

 Tirtza Freund,תרצה פרוינד,painting,art,israeli art, kiryat hamelacha,art for sale, landscape,קרית המלאכה,ציור,ישראל,אמנות,אמנות למכירה
 Tirtza Freund,תרצה פרוינד,painting,art,israeli art, kiryat hamelacha,art for sale, landscape,קרית המלאכה,ציור,ישראל,אמנות,אמנות למכירה


בשנים האחרונות תרצה  חוקרת את מקורות השפה הציורית. בוחנת את מרכיבי השפה, את התפתחותה ואת מקורותיה. שפת הציור היא אורגניזם חי המתפתחת כל הזמן באופן טבעי. התפתחות זו היא המאפשרת לה את החופש הציורי הן בסגנון הציור והן בפרשנות הציורית.

ככל שמעשה הציור מתקדם כך עולמה הפנימי מתבהר. המציאות אותה תרצה רואה היא צבעונית, עשירה בפרטים ועמוקה. כך  גם עולמה הפנימי מתארגן ומתוכו עולות שאלות מהותיות על ציור.

 

©2020 by Jessica Moritz

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook
  • Google Places - Black Circle

קרית המלאכה, תל אביב, ישראל