פרוייקט הדלתות

כשהתחלנו לדבר ולהעלות רעיונות מה ניתן לעשות על מנת לשפר את המקום שלנו, את קרית המלאכה, ראינו שישנן אפשרויות רבות. 

כפי שהנכם בוודאי יודעים תל אביב מבורכת באמנים מוכשרים וקרית המלאכה הנה אחד המקומות ה״חמים״ לאמנות רחוב. (גראפיטי) 

מתוך מחשבה ודאגה לאנשים בקהילה של קרית המלאכה והרצון לעזור בהתמצאות בין הרחובות דברנו ראשית כל עם העסקים השוכנים במקום והצגנו להם את הפרוייקט ובשלב הבא התחברנו עם אמנים שיקחו חלק בפרוייקט הגראפיטי. 

 

הרעיון שעומד בבסיסו של הפרוייקט הוא שדרך הצבעוניות הייחודית של כל רחוב אנשים יגלו את השכונה , ההתמצאות בה תהיה נוחה וקלה יותר ובא בעת גם יגלו את אמני הרחוב/אמני הגראפיטי..

 

ברוב המקרים אמני הרחוב יוצרים את יצירתם במהירות ובמחתרת מבלי לדעת אם יהיה באפשרותם לסיימה. בפרוייקט זה רצינו לאפשר לאמנים אלו לעבוד ללא לחץ ובגלוי. 

 

ולבסוף, חשוב לנו ליצור בסיס לדיאלוג ולעודד שיתופי פעולה בקהילת קרית המלאכה.    

Orez

Orez,street art, art,israeli art, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,jepg

Shimon Wanda

 

shimon wanda,shimdart,street art, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,jepg
Shimon Wanda,street art,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,jepg

Shir

Lamdan

 

Dina

Segev

 

dina segev,street art,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism

Jessica

Moritz

 

jessica moritz, street art, tel aviv, israel, graffiti, stencil, stencil art, south tel aviv, mixed media

Sraft

 

sraft,,sraft3r,street art,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי
Orez,street art, art,israeli art, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,jepg
orez,OREZ,street art,mural art, mural artist, mural painting,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי,jepg
shimon wanda,shimdart,street art, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,jepg
Shimon Wanda,street art,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art
shir lamdan,street art, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism
dina segev,street art,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism
Jessica Moritz,street art,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art, public art tel aviv,jepg
sraft,,sraft3r,street art,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי
sraft,,sraft3r,street art,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי

Yuval

Caspi

 

Ayelet

Ronen

 

Anat

Kedem

 

anat kedem,ענת קדם,street art, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,אומנות ישראלי

Keren

Segal

 

keren segal,life in tutu,street art, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,אומנות ישראלי

Idith Levy &

Anat Maya

 

idith levy, anat maya,street art, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,אומנות ישראלי
idith levy, anat maya,street art, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,אומנות ישראלי

Anna R.KY

Alef//אלף

Bruno

Sirota

Minks

Monkey RMG

monkey mrg,street art,mural art, mural artist, mural painting,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי

8phases

tomas goldsmit,street art,mural art, mural artist, mural painting,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי

Tomas Goldsmit

Sasha 

Bella Brail

Tova Pesah

The MissK

miss k, themissk, the miss K,street art,mural art, mural artist, mural painting,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי

Az Ma

Frenemy

MitzGZR

Yuval Caspi,street art,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art
Ayelet Ronen,street art,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art
anat kedem,ענת קדם,street art, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,אומנות ישראלי
keren segal,life in tutu,street art, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,אומנות ישראלי
idith levy, anat maya,street art, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,אומנות ישראלי
Anna.R.KY,street art, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,אומנות ישראלי
alef,idith levy, anat maya,street art, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,אומנות ישראלי,אלף
bruno sirota,street art,mural art, mural artist, mural painting,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי
minks,suger minks,street art,mural art, mural artist, mural painting,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי
monkey mrg,street art,mural art, mural artist, mural painting,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי
8phases,street art,mural art, mural artist, mural painting,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי
tomas goldsmit,street art,mural art, mural artist, mural painting,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי
bella brail,gypsyb_art,street art,mural art, mural artist, mural painting,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי
tova pesah,street art,mural art, mural artist, mural painting,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי
miss k, themissk, the miss K,street art,mural art, mural artist, mural painting,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי
az ma, azma,street art,mural art, mural artist, mural painting,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי
frenemy,frenemylife,street art,mural art, mural artist, mural painting,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי
mitgzr,street art,mural art, mural artist, mural painting,visual poetry,poetry,song, art,israeli art, graffiti,graff, kiryat hamelacha, tel aviv,אמנות רחוב,קריית המלאכה,ציור,אמנות ישראלי,dope art,urbanism,tel aviv art, tel aviv street art,אמנות רחוב,גרפיטיֿ,ציור על קיר,אמו ישראלי

אומנות רחוב

לא הצלחתי לזהות את כל האמנים, אם אתה מכיר את האמן, ספר לנו עוד על עבודתו!

©2020 by Jessica Moritz

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook
  • Google Places - Black Circle

קרית המלאכה, תל אביב, ישראל