Lili Cohen Prah-Ya // לילי כהן פרח-יה

Lili Cohen Prah-Ya, aquarelle, israeli art, tel aviv art, affordable art, art collector israel, israeli contemporary art, abstract poetry, לילי כהן פרח-יה,אמנות,סיור סטודיו,קרית המלאכה,תל אביב,אמן,ציור למכירה
Lili Cohen Prah-Ya, aquarelle, israeli art, tel aviv art, affordable art, art collector israel, israeli contemporary art, abstract poetry, לילי כהן פרח-יה,אמנות,סיור סטודיו,קרית המלאכה,תל אביב,אמן,ציור למכירה
Lili Cohen Prah-Ya, aquarelle, israeli art, tel aviv art, affordable art, art collector israel, israeli contemporary art, abstract poetry, לילי כהן פרח-יה,אמנות,סיור סטודיו,קרית המלאכה,תל אביב,אמן,ציור למכירה
Lili Cohen Prah-Ya, aquarelle, israeli art, tel aviv art, affordable art, art collector israel, israeli contemporary art, abstract poetry, לילי כהן פרח-יה,אמנות,סיור סטודיו,קרית המלאכה,תל אביב,אמן,ציור למכירה

לילי כהן פרח-יה, חיה ויוצרת בתל אביב. עוסקת ברישום, ציור, פיסול ומייצב. גוף עבודתה העיקרי יוצא מתוך רישום ועבודה בין קו לכתם על מצעים משתנים מקנה מידה קטן ועד הצבות גדולות ממדים. את רוב העבודות מוביל הקו שמנהל דיאלוג עם כתמיות צבעונית ומתח בין הדימוי לפירוקו. הדימויים המופיעים בעבודות לרוב מאזכרים פורטרטים נשיים וייצוגי טבע לעומת כתמים חומריים שונים שאינם באים לתאר מציאות. קצב העבודה המהיר בא לתאר, כסיסמוגרף, רגיש הלך רוח ומצב תודעתי משתנה.

מציגה בתערוכות וירידים נבחרים בישראל ובעולם. עבודותיה נמצאות באוספים פרטיים רבים ברחבי העולם. 

©2020 by Jessica Moritz

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook
  • Google Places - Black Circle

קרית המלאכה, תל אביב, ישראל