Belle Shafir // בל שפיר

Belle Shafir, Japan, scroll,art,isreli art,mixed media, tel aviv, sculpture, kiryat hamelacha, home, art for sale,אמנות,קרית המלאכה,איור,installation art, video art,israel
Belle Shafir , בל שפיר, Japan, scroll,art,isreli art,mixed media, tel aviv, sculpture, kiryat hamelacha, home, art for sale,אמנות,קרית המלאכה,איור,installation art, video art,israel

המוטיבציה המניעה את תהליך העבודה שלי היא בראש ובראשונה התשוקה לחקור חומרים ,צורות ודימויים .המבחר שאני דולה מתוכו את ההשראה שלי הוא מגוון וכמעט תמיד מתקשר באופן ישיר או עקיף לביוגרפיה האישית שלי,שמתחילה בלידתי למשפחת מהגרים יהודים בגרמניה של אחרי מלחמת העולם השנייה וממשיכה בלימודי ביולוגיה ואמנות ובעלייה לארץ

 והתמודדות עם קשיי הגירה ,עם המתח בין החיים בארץ לחיים בחו״ל ועם הגעגועים למשפחה. 

 

 תהליך העבודה שלי משלב בין עבודת מחקר דקדקנית ,כשל חוקר הפועל במעבדה ומפרק את החומרים שברשותו לפרגמנטים קטנים ,בכדי להבין את הרכב החומר ואת האופן בו הוא פועל ומשפיע ,לבין הדינמיות והאינטואיטיביות שמתקיימות בתהליך העבודה האמנותי.

השילוב הזה יוצר מצבים בלתי צפויים המובילים למהלכים אמנותיים הנובעים מתובנות המחקר החדשות ומהאינטואיציה האישית שלי. חלק משמעותי מהעבודה מתבצע כניסוי ותהייה במצב של אי ודאות טוטלי .רק בשלב מאוחר יחסית, בחיבור מחדש של החומרים והדימויים ,לאחר שהופעלו עליהם מניפולציות שונות ,מתרחש הפענוח והיצירה חושפת את המנגנונים הפרטיים

 והקולקטיביים המפעילים את התודעה והזיכרון ואת התנועה הדו-סטרית ביניהם. 

 

 עבודות המיצב שלי מורכבות לרוב מיחידות זעירות המצטרפות למכלולים מורכבים בדומה ליחידות מולקולריות המרכיבות דפוסי עומק של מערכות דגמים בטבע ובעולם המדע .מובלעות החיים המהדהדות ביצירתי מנסות לרמז על תהליכים נסתרים המעצבים באין רואה עולמות של מציאות הנעים בין קטבי האינטגרציה והדיסאינטרגרציה ,הצמיחה וההרס ,הבנייה והכליה. 

 

 בלב המחקר האמנותי שלי עומדות בשנים האחרונות שאלות הנוגעות לזיכרון ,להיסטוריה ולקשר ביניהם .מחקר זה מתמקד בתהליכים הפנימיים, הבלתי נראים והחמקמקים הגורמים לדבר מסוים לשקוע בזיכרון ולהישכח ומאפשרים לחוויה אחרת שנשכחה בארכיב הכאוטי של הזיכרון להישלף לפתע ולהפוך לממשית .בתהליך העבודה המתמשך והרפלקסיבי ,שמתקיים בטכניקות שונות כגון רישום ,וידאו ארט ,סריגה ועוד, אני שבה מחדש אל מראות ילדותי ונעוריי ואל סיפורי משפחתי בדורות

הקודמים ובארצות אחרות.

דרכם אני בוחנת את מנגנוני הזיכרון ואת הזיכרונות המעצבים את זהותי בפרט ואת הזהות כמושג כללי .העיסוק הזה לא נובע מתחושה נוסטלגית או מצורך לתעד ,אלא ממודעות לתהום הקיימת בין הזיכרון להיזכרות ,המתחוללת לעתים שנים רבות אחרי שהאירועים התרחשו) או שלא (ולקריסת הניסיון ללכוד את הזיכרון כדבר אבסולוטי. 

 

 גוף עבודותיי מתאפיין בגיוון תמטי וחומרי והעבודות שלי מזגזגות כל הזמן על המתח בין האישי והגלובלי ובעזרת שאלות אוניברסליות הן מאירות באור חדש את הסוגיות האישיות ביותר ,שלא תמיד נחשפות במלואן בתוך העבודה ,אך מוסיפות להדהד בה תמיד. 

http://belle-shafir.com

belleshafir@gmail.com

Instagram

שביל המרץ 6

קומה 2, סטודיו 15

©2020 by Jessica Moritz

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook
  • Google Places - Black Circle

קרית המלאכה, תל אביב, ישראל