Anat Maya // ענת מיה

Anat Maya, ענת מיה,painting,art,israeli art, kiryat hamelacha,art for sale,kiryat hamelacha, landscape,קרית המלאכה,ציור,ישראל,אמנות,אמנות למכירה,img
Anat Maya, ענת מיה,painting,art,israeli art, kiryat hamelacha,art for sale,kiryat hamelacha, landscape,קרית המלאכה,ציור,ישראל,אמנות,אמנות למכירה,img

ענת מיה, אמנית שבשנים האחרונות יוצרת במקביל שני גופי עבודה ציוריים אשר מורכבים מטכניקות שונות ונושאים שונים אשר מנהלים דיאלוג מורכב ביניהם. 

הגוף הראשון מורכב ברובו מעבודות שמן על בד. הציור הוא פיגורטיבי, חסכני בפרטים ובעל צמצום צבעוני יחסי. סדרה זו מתארת דיוקנאות של נערים-גברים ישנים במרחב הביתי או בסביבה בלתי מזוהה. העבודות מעלות שאלות אודות הלימבו/מרחב שבין ההתמסרות להפקרות כפי שהיא באה לידי ביטוי באמצעות מוטיב השינה. 

הגוף השני מורכב ברובו מעבודות רישום בדיו ובצבעי מים. עבודות אלה בעלות אופי אינטואיטיבי יותר והן מכילות מערכות של דימויים של אובייקטים. האובייקטים הללו לקוחים מתוך הקשרים אוטוביוגרפים של האמנית ומציגים ברובם שילובים בין אובייקטים, טבע ודמויות. בתוך הציורים הם שזורים זה בזה בעזרת הקשרים רעיוניים אשר מיוצגים באמצעות חיבורים פיזיים-צורניים.

anatmaya@gmail.com

Instagram

Facebook

   שוקן 27, קומה 8

©2020 by Jessica Moritz

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook
  • Google Places - Black Circle

קרית המלאכה, תל אביב, ישראל